Tytuł innowacji: Historie przez dzieci pisane


Nauczyciel realizujący: Marika Jędrzejewska


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2. Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy.


Opis innowacji:

Niniejsza innowacja ma na celu propagowanie pisania opowiadań. Zadania związane z innowacją uczniowie będą wykonywać w domu razem z rodzicami. Następnie wytwory pracy dzieci prezentowane będą w klasie. Innowacja została podzielona na trzy etapy.

Przygoda z pisaniem w przypadku tej klasy została zapoczątkowana już w wieku przedszkolnym, kiedy to dzieci napisały piękne wiersze wraz ze swoją wychowawczynią i wydały książeczkę. Miały również kontakt z pisarką Elżbietą Stępień, która podarowała ówczesnej grupie Pszczółek swoją książkę „Opowieści małej gwiazdeczki”. To skłoniło wychowawcę, aby w dalszym ciągu kształtować  umiejętności kreowania różnych historii.  Wszystkie działania będą wychodzić od dzieci, a nauczyciel w jak najmniejszym stopniu będzie korygować wytwory pracy dzieci np. poprzez poprawnie błędów ortograficznych. Innowacja została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie wymyślają swoją postać oraz nadają jej imię, następnie na lekcji prezentują swoje propozycje. Drugim etapem jest pisanie krótkiego opowiadania o wymyślonej przez siebie postaci. Następnie dzieci przeczytają swoje historie na lekcji. Dokonają wyboru najciekawszych propozycji poprzez głosowanie. Kiedy wybrani zostaną bohaterowie nauczyciel utworzy książeczkę, w której umieści wcześniej narysowane przez dzieci postaci wraz z prezentacją. W książce wychowawca zapisze wstęp do wspólnego opowiadania oraz umieści kolejne puste kartki. Na potrzeby innowacji zostanie również stworzona maskotka, czyli postać wybrana przez dzieci. W ostatnim etapie klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Dzieci otrzymają książkę oraz maskotkę do domu i kolejno będą zasypywać dalsze losy bohatera. Część dzieci będzie tworzyła ilustracje do zapisanych wcześniej treści. W ten sposób powstanie książka z wytworami wyobraźni dzieci. Dzięki innowacji uczniowie kształtują i poszerzają swoje umiejętności z zakresu pisania ze słuchu
i czytania ze zrozumieniem. Rozwijają swoją wyobraźnie i poszerzają zasób słownictwa, poznają zasady ortografii
i interpunkcji.Tytuł innowacji: Practise English with Peppa Pig


Nauczyciel realizujący: Izabela Kim, Ilona Joks


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV.  Projekt edukacyjny realizowany w trakcie całego roku szkolnego.


Opis innowacji:

Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz rozwijanie zainteresowania nauką języka obcego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego
z wykorzystaniem technologii informacyjnych. W ramach tegoż projektu uczniowie co pewien czas będą zobowiązani do obejrzenia filmiku  o śwince Peppie w angielskiej wersji językowej. Następnie wykonają, przygotowane przez nauczyciela, związane z filmikiem, zadanie. Praca uczniów będzie systematycznie monitorowana przez nauczyciela
a postępy omawiany na forum klasy.


Tytuł innowacji: Lektury w pudełku – sposób na lekturę.


Nauczyciel realizujący: Hanna Śniadek


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV.  Czas realizacji ; wrzesień - czerwiec.

Opis innowacji:

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania innowacyjnych metod i form pracy podczas omawiania lektury. Ma na celu zachęcić uczniów do czytania lektur i nie tylko. Realizacja innowacji będzie miała wpływ na poprawę wyników kształcenia literackiego, swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi
z lekturami obowiązkowymi. Główne założenie to przede wszystkim zachęcanie do czytania lektur, pokazanie, że lektura nie musi być nudna, a także kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji-nowoczesnych technologii, promowanie czytelnictwa.Tytuł innowacji: Programowanie przez zabawę


Nauczyciel realizujący: Andrzej Kędziora


Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV - VIII.  Czas realizacji  - rok szkolny 2022/2023.


Opis innowacji:

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i adresowana jest
do zainteresowanych uczniów szkoły podstawowej.

Projekt opiera się o innowacyjny system nauczania programowania, wykorzystuje nowoczesne metody nauki przedmiotów ścisłych, głównie informatyki. Podczas zajęć uczniowie będą nabywać i rozwijać umiejętności programistyczne poprzez praktyczną naukę  i zabawę z wykorzystaniem środowiska Scratch.

Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, animacje, muzykę, grafikę, pokazy, quizy, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to ogromne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania.

W ramach innowacji pedagogicznej na zajęciach dodatkowych wykorzystane zostaną własne scenariusze zajęć oraz scenariusze stworzone przez trenerów projektu edukacyjnego CMI. Uczniowie dodatkowo będą mogli brać udział
w zawodach algorytmicznych i projektowych pod patronatem Politechniki Łódzkiej.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga