EMOCJA


Projekt Emocja


W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy VI biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki.

Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.


Cele szczegółowe:

• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.

Projekt będzie realizowany od września 2020 r. do czerwca 2021 r.


Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.


Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:


KREATYWNOŚĆ * WYOBRAŹNIA * MOC SŁÓW * EMPATIA * ODWAGA


W każdym z modułów wychowawca wraz z uczniami zrealizuje dostarczony przez autorów scenariusz zajęć, do którego wykona określoną przy każdym module liczbę zadań. Po spotkaniu z każdą wartością nauczyciel zamieści na stronie internetowej szkoły krótkie sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga