COVID – 19

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 18 marca 2021 r. wprowadza
z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym dla wszystkich uczniów.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku
ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto istnieje możliwość, by dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością miały organizowane zajęcia stacjonarne na terenie szkoły, np. zajęcia specjalistyczne.

Nadal zachęcamy uczniów klas ósmych do korzystania z konsultacji w szkole wg ustalonych wcześniej zasad (patrz strona szkoły, zakładka COVID-19)

Pozostali uczniowie mogą skorzystać z konsultacji zdalnych (patrz zakładka COVID -19).

Konsultacje  zdalne dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Sośniach

Informujemy,  że uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji zdalnych w wyznaczonych terminach u poszczególnych nauczycieli.

Konsultacje te będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem m.in. poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem wychowawcy.

Powinieneś umówić się wcześniej z nauczycielem, aby ten mógł zaplanować spotkanie, określić dokładnie jego czas w przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej osoby.  Określ swój problem, aby nauczyciel mógł się przygotować i  ten czas wykorzystać efektywnie.

Harmonogram konsultacji:

nauczyciel

dzień tygodnia

godzina rozpoczęcia konsultacji – czas trwania konsultacji 1 godzina

Halina Czemiel

środa

od 14.40

Andrzej Maciejewski

wtorek

od 14.40

Elżbieta Kowalska

piątek

od 15.40

Ilona Joks

poniedziałek

od 14.40

Sylwia Kwiatkowska

czwartek

od 14.40

Andrzej Kędziora

środa

od 14.40

Hanna Śniadek

środa

od 14.40

Milena Krawczyk

wtorek

od 13.40

Krystyna Chudy

wtorek

od 14.40

Barbara Galbierczyk

poniedziałek

od 14.40

Dorota Cierpka

wtorek

od 14.40

Marika Jędrzejewska

środa

od 15.00

Konrad Zieleziński

piątek

od 14.40

Robert Hudziński

czwartek

od 14.40

Magdalena Chmielecka

czwartek

od 14.40

Magdalena Pinkowska

środa

od 13.30

Paulina Bodylska

poniedziałek

od 13.30

Grażyna Szczepańska

wtorek

od 14.00

Danuta Dolata

poniedziałek

od 13.30

Alina Młynarczyk

wtorek

od 14.40


Konsultacje stacjonarne dla Ósmoklasistów

Informujemy,  że uczniowie klasy VIII  będą mogli uczestniczyć  w  konsultacjach stacjonarnych tj. w szkole z nauczycielem  przedmiotu egzaminacyjnego1

Konsultacje te będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzicu,

 • Zanim Twoje dziecko umówi się na konsultacje z nauczycielem, zapoznaj się ze szczegółowymi procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji przygotowanymi przez dyrektora szkoły. Porozmawiaj o tych procedurach z dzieckiem.  Wytyczne zostaną wysłane do rodziców przez dziennik elektroniczny.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych ( do 5 osób). Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Zanim umówisz się na konsultacje, zapoznaj się ze szczegółowymi procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole przygotowanymi przez dyrektora. Porozmawiaj o procedurach z rodzicem.
 • Umów się na konsultacje dzień wcześniej do godziny 12.00 z nauczycielem danego przedmiotu poprzez np. dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem wychowawcy.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Jeśli nie masz przeciwwskazań zdrowotnych, podczas konsultacji możesz także zasłaniać usta i nos maseczką.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.


Harmonogram konsultacji

Przedmiot

Dzień tygodnia

Godzina

j. polski

poniedziałek

od godziny 14.45

matematyka

środa

od godziny 14.45

j. angielski gr. 1

czwartek

od godziny 14.45

j. angielski gr. 2

piątek

od godziny 14.451 Zgodnie z § 2, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 5 listopada 2020r.


Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 35/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach w Sośniach

z dnia 26.10.2020r.

w sprawie organizacji pracy szkoły właściwej dla strefy czerwonej zagrożenia epidemicznego.
Sposoby organizacji nauki w przypadku  wystąpienia zakażenia na danym terenie:


Uwaga!

W przypadku przejścia szkoły w strefę czerwoną lub żółtą stosuje się dodatkowe zalecenia ustalone przez MEN,
MZ i GIS.


W przypadku wystąpienia zakażenia na danym terenie są możliwe poniżej opisane warianty funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych.  Dyrektor podejmuje decyzje w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, mając odpowiednią opinię  stacji sanitarno – epidemiologicznej.


 • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

To podstawowy model funkcjonowania szkół, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół.  Wówczas dopuszczalne
będą inne warianty nauczania. • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Ten wariant zakłada, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Do jego wprowadzenia potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


 • Wariant C – kształcenie zdalne

W tym modelu dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Żeby móc ten wariant wprowadzić konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji wciąż będzie miało uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole

w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19
Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu

w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19

Aneks nr 1

do Regulaminu Świetlicy w Zespole Szkół w Sośniach
Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Października 2023
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga